Aktuality  Aktuality

Zpět

Otevřená data ÚSKP

     Národní památkový ústav nově poskytuje vybrané veřejně dostupné údaje z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ve formě tzv. otevřených dat, tj. jako data úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací.

    V datových sadách jsou zahrnuty aktuálně chráněné nemovité kulturní památky, národní kulturní památky, památky světového děditví na seznamu UNESCO a aktuálně chráněná území (rezervace, zóny) a ochranná pásma a tzv. nárazníkové zóny památek UNESCO, vždy k určitému datu. Datové sady jsou aktualizovány 1x za měsíc k poslednímu dni daného měsíce.

Otevřená data NPÚ jsou dostupná ze stránky Památkového katalogu nebo přímo zde https://pamatkovykatalog.cz/openData.

Více o otevřených datech najdete na portálu otevřených dat zde https://data.gov.cz/.


Zvolte kategorii  Zvolte kategorii

Navigace štítky  Navigace štítky