Skip to main content

Detal kartotekiKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-mr, czenas
Vazby: Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-)
Vazby: Severomoravský kraj (Česko : 1960-1990)
Vazby: Slezsko (Česko)
Vazby: Moravskoslezský kraj (Česko)
Vazby: Severomoravský kraj (Česko)