Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kilián, Jan, 1976-

Citace: J. Kilián: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka
Citace: Jeden jazyk naše heslo buď VII, 2013
Citace: www(Filozofická fakulta, UJEP - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), cit. 14. 5. 2014