Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Patočka, František, 1909-1996

Väzby: Patočka, Franta, 1909-1996
Citácia: MZK Brno
Citácia: PNP-LA
Citácia: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002
Citácia: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla ...
Citácia: Současný Liberec 12 kreseb akad. malíře Franty Patočky