Skip to main content

Detail autority

chráněná území
Jiný tvar jména: území chráněná
Jiný tvar jména: zvláště chráněná území
Jiný tvar jména: území zvláště chráněná
Jiný tvar jména: ekoturistika
Jiný tvar jména: zelené pásy
Jiný tvar jména: biosférické rezervace
Jiný tvar jména: botanicky významná území
Jiný tvar jména: evropsky významné lokality
Jiný tvar jména: lesní parky
Jiný tvar jména: maloplošná chráněná území
Jiný tvar jména: obecně chráněná území
Jiný tvar jména: památkově chráněná území
Jiný tvar jména: ptačí oblasti
Jiný tvar jména: velkoplošná chráněná území

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě