Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hupko, Daniel

Citace: Hupko, Daniel - Janáčková, Ivana: Aristokrat s povesťou liberála : niekoľko poznámok k životu grófa Jána Nepomuka Wilczeka (1837-1922). In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. Roč. 28, 2014, č. 2, s. 30-48
Citace: www(Slovenské národné múzeum, Hrad Červený Kameň), cit. 28. 4. 2015