Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lesniaková, Petra

Citácia: Lesniaková, Petra (ed.): Neinvazivní metody v péči o kulturní dědictví (sborník z konference), 2015
Citácia: www(Univerzita Pardubice), cit. 11. 11. 2015