Skip to main content

Autorität Detail

právní předpisy
Other form of name PPP: předpisy právní
Other form of name PPP: kodifikace práva
Other form of name PPP: právní informační systémy
Other form of name PPP: zákonodárství
Other form of name PPP: účinnost a platnost práva
Other form of name PPP: nařízení Evropských společenství
Other form of name PPP: obecně závazné vyhlášky
Other form of name PPP: směrnice
Other form of name PPP: zákony

Show works by given autority
Show works about given autority