Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Janek, Martin

Citation: Dům č. p. 1 v Soběslavi. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením - změna schodiště