Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kibic, Karel, 1930-

Citácia: PNP-LA
Citácia: Kibic, K.: Vývoj architektury a urbanismu
Citácia: osobní sdělení syna