Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kůrka, Pavel B., 1977-

Vazby: Kůrka, Pavel, 1977-
Vazby: Kůrka, P., 1977-
Citace: Kůrka, P.B.-Pánek,J.-Polívka,M.: Angelus Pacis : sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové
Citace: www(Historický ústav AV ČR)
Citace: osobní sdělení
Citace: Kůrka, Pavel B. Samospráva farnosti v utrakvismu. Praha, 2009. Disertační práce (Th.D.). Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009