Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Žažová, Henrieta

Citace: Umenie na Slovensku v historických a kultúrných súvislostiach (texty H. Žažová)
Citace: SKK SR, cit. 27. 3. 2012