Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Maňas, Vladimír, 1979-

Citation: Maňas, V. - Orlita, Z. - Potůčková M. (eds.): Zbožných duší úl : náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Citation: www(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy)