Skip to main content

Authority detailGeographic Classification Area Code: [code_geographic_areas_e-gx---]
Relations: Münster in Westfalen (Německo : oblast)
Relations: Münster (Severní Porýní-Vestfálsko, Německo)
Citation: LC (SH)
Citation: www(Getty)
Status/Administrative unit: správní celek