Skip to main content

Authority detail

památkově chráněná území
Other form of name PPP: území památkově chráněná
Other form of name PPP: krajinné památkové zóny
Other form of name PPP: městské památkové rezervace
Other form of name PPP: městské památkové zóny
Other form of name PPP: vesnické památkové rezervace
Other form of name PPP: vesnické památkové zóny
Other form of name PPP: chráněná území

Show works by given autority
Show works about given autority