Skip to main content

Authority detailRelations: K.K. Ambraser-Sammlung
Relations: Ambraser Sammlung
Relations: Ambraser Schlosssammlung
Relations: Kunsthistorisches Museum Wien. Schlosssammlung Ambras
Relations: Sammlungen Schloss Ambras
Citation: LC (Names)