Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Štibraná, Ingrid

Vazby: Halászová, Ingrid
Citace: Štibraná, I.: Pálffyovská kolekcia na dreve maľovaných portrétov viri illustri z prelomu 16. - 17. storočia. In: Opuscula historiae artium '12. Roč. 61, 2012, č. 2, s. 120-133
Citace: SKK SR, cit. 17. 1. 2014
Citace: www(Trnavská univerzita. Katedra dejín a teórie umenia), cit. 17. 1. 2014
Citace: Halászová, Ingrid: Die Noblesse im Bild, 2016