Skip to main content

Authority detailVazby: technologický rozvoj
Vazby: vědecko-technický rozvoj
Vazby: rozvoj technický
Vazby: technický pokrok
Vazby: pokrok technický