Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Cinková, Veronika

Citace: Cinková Veronika - Růžková Zuzana: Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži, 2016
Citace: osobní sdělení, cit. 23. 10. 2020