Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Cinková, Veronika

Citation: Cinková Veronika - Růžková Zuzana: Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži, 2016
Citation: osobní sdělení, cit. 23. 10. 2020