Skip to main content

Autorität Detail

Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Josefově
Other form of name PPP: Národní památkový ústav. Ú.o.p. v Josefově
Other form of name PPP: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Josefově
Citation: Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945
Citation: www(Národní památkový ústav)

Show works by given autority
Show works about given autority