Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Holub, Petr, 1979-

Citace: Jeho: K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně-Králově Poli. - Archaeologica historica, 36, 2011, č. 1, s. 139-151
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta), cit. 20. 10. 2011
Citace: www(Archaia Brno), cit. 20. 10. 2011