Skip to main content

Authority detailRelations: Ústav pro etnografii a folkloristiku (Akademie věd ČR)
Relations: Akademie věd České republiky. Etnologický ústav
Relations: Etnologický ústav AV ČR
Relations: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Citation: Pospíšilová, Jana - Jana Nosková, Jana: Od lidové písně k evropské etnologii
Citation: www(Pracoviště Akademie věd ČR)