Skip to main content

Detail autority

Serov, Valentin Aleksandrovič, 1865-1911
Iný tvar mena: Serov, Valentin Alexandrovič,
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citácia: NLR
Citácia: NKC-PH

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite