Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hamsíková, Magdaléna, 1976-

Vazby: Hamsíková, Magdalena, 1976-
Vazby: Nespěšná Hamsíková, Magdaléna, 1976-
Vazby: Nespěšná, Magdalena
Citace: Lucas Cranach a české země (katalog výstavy, text: M. Hamsíková)
Citace: www(Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
Citace: Kdo je kdo, osobnosti české současnosti
Citace: www("Ústav dějin křesťanského umění"), cit. 27. 4. 2012
Citace: www(Katolická teologická fakulta - Magdaléna Hamsíková), cit. 27. 4. 2012
Citace: Půvaby loutek a soch (katalog výstavy)