Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: a-iq---
Väzby: Akkad (zaniklé město)
Väzby: Asýrie
Väzby: Babylónie
Väzby: Sumer
Väzby: Mesopotamia