Skip to main content

Detail autorityVäzby: liturgické barvy
Väzby: kiswa
Väzby: synagogální textilie
Väzby: liturgie
Väzby: textilie
Väzby: textilie liturgické
Väzby: vyšívané liturgické textilie
Väzby: textilie liturgické vyšívané
Väzby: bohoslužebné textilie
Väzby: textilie bohoslužebné
Väzby: paramenta