Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614

Väzby: Paprocký z Hlohol, Bartoloměj, ca 1543-1614
Väzby: z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Paprocký, ca 1543-1614
Väzby: z Paprocké Vůle, Bartoloměj Paprocký, ca 1543-1614
Väzby: Paprocki z Głogoł a Paprocke Wole, Bartłomiej, ca 1543-1614
Citácia: PNP-LA
Citácia: Masarykův slovník naučný
Citácia: Lexikon české literatury 3/II