Skip to main content

Autorität Detail

Plánka, Ivan, 1948-
Citation: www(Krajská knihovna Františka Bartoše - Zlín)
Citation: www(Valašské Athény - Slovník osobností Valašska)

Show works by given autority
Show works about given autority