Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Janišová, Jana, 1978-

Citace: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (k vydání připravila a historickou studií opatřila J. Janišová)
Citace: www(Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Citace: osobní sdělení