Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: e-gx---
Väzby: Bádensko-Württembersko (Německo)
Väzby: Baden (Německo)