Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Cymbalak, Tomasz Marian

Bände: Cymbalak, Tomasz
Citation: Cymbalak, T. M.: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském : výsledky mezioborové spolupráce. - Archaeologia historica 2013, 38, 2, s. 675-704
Citation: www(Národní památkový ústav), cit. 26. 11. 2013