Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Fantyš, Karel, 1935-2003

Citation: Kdo je kdo ve stavebnictví. Praha 2000.
Citation: Hyzler, Josef: Karel Fantyš, jeden z nás. In: Zprávy památkové péče, roč. 64, č. 1 (2004), s. 83-85
Citation: Pavlík, Milan: Opustil nás Karel Fantyš. In: Za starou Prahu. Věstník Klubu za starou Prahu, roč. 33 (2003), č. 3, str. 35