Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Fantyš, Karel, 1935-

Citation: Kdo je kdo ve stavebnictví. Praha 2000.