Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hálová-Jahodová, Cecilie, 1892-1978

Citation: PNP-LA
Citation: Forum Brunense. Sborník prací Muzea města Brna, 1994.