Skip to main content

Authority detail

Pokorný, Adam
Citation: Ymago de Praga : desková malba ve střední Evropě 1400-1430 / Jan Klípa ve spolupráci s Adamem Pokorným. Praha, 2012
Citation: www (Diecéze Litoměřická. Oltářní obraz Sv. Vojtěch od Karla Škréty z katedrály v Litoměřicích bude restaurován), cit. 3. 5. 2013

Show works by given autority
Show works about given autority