Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Novák, Miroslav, 1980-

Citation: Jeho: K otázce reparací pravěké keramiky. - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 60, 2011, M 16, s. 89-100
Citation: www(Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Archeologické oddělení), cit. 30. 3. 2012
Citation: osobní sdělení, cit. 3. 4. 2012