Skip to main content

Authority detail

Ježková, Alena, 1966-
Citation: A. Ježková: Praha, babka měst
Citation: Kdo je kdo v ČR (1998)
Citation: Ediční plán nakladatelství Paseka na rok 2008
Citation: Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. 2. část

Show works by given autority
Show works about given autority