Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Beková, Martina, 1962-

Vazby: Berounská, Martina, 1962-
Vazby: Beková-Berounská, Martina, 1962-
Citace: Beková-Berounská, M.: On Eneolithic maces in Central Europe. In: Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen : Acta des XIV. Internationalen Symposiums Prag-Liblice 1986, s. 219-222
Citace: Beková, M.: Záchranné archeologické výzkumy Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v sezóně 2007. In: Zprávy České archeologické společnosti, suppl. 71, 2008, s. 11
Citace: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, 2005