Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Adámek, Josef

Citace: Adámek, J. - Petrová, P. - Švábenická, L.: Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat - spodní baden v jižní části karpatské předhlubně In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002. Roč. 10 (2003), s. 16-19
Citace: Havíř, J. - Adámek, J. - Bubík, M: Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Roč. 15 (2008), s. 57-59