Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kalandra, Otakar

Citace: BIBLIOGRAFIE české knižní tvorby 1945-1960. Díl 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 704 s.
Citace: NKC