Skip to main content

Authority detail

Kalandra, Otakar
Citation: BIBLIOGRAFIE české knižní tvorby 1945-1960. Díl 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 704 s.
Citation: NKC

Show works by given autority
Show works about given autority