Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: e-gx---
Väzby: Bádensko (Německo)
Väzby: Württembersko (Německo)
Väzby: Heuneburg (Německo : archeologická lokalita)
Väzby: Baden-Württemberg (Německo)
Status/Správny celok: správní celek