Skip to main content

Authority detail

Pakosta, Oldřich, 1953-
Citation: Pomezí Čech a Moravy sv. 3. Státní okresní archiv ve Svitavách 1999

Show works by given autority
Show works about given autority