Skip to main content

Detal kartoteki

zákonodárství
Other form of name PPP: legislativa
Other form of name PPP: zákonodárná činnost
Other form of name PPP: činnost zákonodárná
Other form of name PPP: tvorba práva
Other form of name PPP: normotvorba
Other form of name PPP: legislativní činnost
Other form of name PPP: činnost legislativní
Inna forma imienia: právní předpisy
Inna forma imienia: zákonodárná moc
Inna forma imienia: zákonodárné orgány
Inna forma imienia: zákony
Inna forma imienia: knihovnické zákonodárství

Pokaż tytuły uwiedzionej kartoteki
Pokaż tytuły o uwiedzionej kartotece