Skip to main content

Authority detail

Rakousko (1867-1918)
Other form of name PPP: Předlitavsko
Other form of name PPP: Cislajtánie
Other form of name PPP: Cisleithanien
Other form of name PPP: Království a země na říšské radě zastoupené
Other form of name PPP: Rakousko
Other form of name PPP: Rakousko (1526-1804)
Other form of name PPP: Rakousko (1804-1867)
Other form of name PPP: Vojenská hranice (historické území)
Other form of name PPP: Rakousko-Uhersko
Citation: Evropa v proměnách staletí

Show works by given autority
Show works about given autority