Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hajný, Zdeněk

Citace: Stavební úpravy objektu č. p. 156 (b. j. 156/1 a 156/3) a č. p. 122, Třeboň