Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hérodotos, asi 484 př. Kr.-asi 425 př. Kr.

Vazby: Herodotus Halicarnassensis, asi 484 př. Kr.-asi 425 př. Kr.
Vazby: Hérodote, asi 484 př. Kr.-asi 425 př. Kr.
Citace: Jeho: Herodot
Citace: NKC
Citace: The Egypt of Herodotus