Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Orlita, Zdeněk

Citation: Maňas, V. - Orlita, Z. - Potůčková M. (eds.): Zbožných duší úl : náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy