Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Brůna, Vladimír, 1961-

Citace: Brůna, V. - Buchta, I. - Uhlířová, L.: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování
Citace: Vesmír, 2/2006, str. 83.
Citace: Bárta, Miroslav - Brůna, Vladimír: Satelitní atlas pyramid : Abú Ghuráb, Abúsír, Sakkára, Dahšúr = Satellite atlas of the pyramids : Abu Ghurab, Abusir, Saqqara, Dahshur, 2006
Citace: osobní sdělení, cit. 12. 3. 2015
Citace: www(osobní stránka), cit. 1. 9. 2015
Citace: www(Fakulta životního prostředí UJEP), cit. 4. 9. 2015